Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đồng hành với Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

11/11/2019

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đồng hành với Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

 

          Ngày 07/11/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật “Pháp luật học đường” đã nhận được Công văn số 998/ĐHL của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi. Theo đó, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét và có chính sách ưu tiên xét tuyển các em đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba vòng chung kết của Cuộc thi nếu các em có nguyện vọng và đăng ký vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Nội dung cụ thể tại Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Nhà trường). Đồng thời, Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh sẽ xem xét, cấp học bổng khi các em đạt giải có nguyện vọng và đăng ký vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh theo các quy chế hiện hành của Nhà trường.

          Trước đó, ngày 24/10/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi số 4182/BTC, trong đó quy định: Các thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì vòng chung kết được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội theo Đề án tuyển sinh của Trường. Thí sinh đạt giải Nhất có thể được xét cấp học bổng tương tự như thủ khoa đầu vào khi đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội”.

          Như vậy, cùng với Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cũng có chính sách ưu tiên trong xét tuyển và cấp học bổng cho các thí sinh đạt giải vòng chung kết của Cuộc thi./.

                                                                                       Ban Tổ chức Cuộc thi

 

039.990.9389