Trao giải thưởng Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

19/08/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải thưởng cho 26 thí sinh đạt giải Vòng chung kết của Cuộc thi, bao gồm 14 thí sinh của bảng A và 12 thí sinh của bảng B. Trong đó bảng A có 02 giải Nhì (thí sinh của tỉnh Phú Yên và Bắc Ninh), 03 giải Ba (thí sinh của tỉnh Thái Nguyên, Quảng Nam, Phú Yên) và 09 giải Khuyến khích. Bảng B có 01 giải Nhất (thí sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế), 01 giải Nhì (thí sinh của tỉnh Long An), 03 giải Ba (thí sinh của tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế và TP. Hồ Chí Minh) và 07 giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng cho các thí sinh được quy định tại Thể lệ số 4182/TL-BTC ngày 24/10/2019 và Hướng dẫn số 672/BTCCT ngày 02/3/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi.

 (Chi tiết xem tại file đính kèm).

Ban Tổ chức Cuộc thi

039.990.9389