THÔNG BÁO TỪ BAN TỔ CHỨC

31/07/2020

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật       học đường” được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước với tên gọi “Pháp luật học đường”.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trên toàn quốc với 03 Vòng thi (Vòng loại, Vòng bán kết và Vòng chung kết) từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020 có ý nghĩa quan trọng, tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho các em – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin để thi trực tuyến, Cuộc thi góp phần đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Hiện nay, Ban Tổ chức cuộc thi đang tổng hợp, rà soát, chuẩn bị công bố điểm thi và kết quả xét giải Vòng chung kết.

Đặc biệt, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì Vòng chung kết Cuộc thi sẽ được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường hợp, thí sinh đạt giải nhưng không dự tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ không được bảo lưu kết quả cho năm sau. Chính sách này không chỉ khẳng định mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Cuộc thi mà còn tạo cơ hội cho thí sinh có năng lực, tố chất về lĩnh vực pháp luật được học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Luật Hà Nội – một trong những cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu của cả nước./. 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

 

039.990.9389