Thông báo thời gian thi Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

06/06/2020

Thông báo thời gian thi Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc

“Pháp luật học đường”

 

          Thời gian: Ngày 07/6/2020 (Chủ nhật), trong đó:

- Thời gian thí sinh có mặt tại phòng thi: 08h00 (để đăng nhập vào phần mềm zoom và thực hiện các hướng dẫn, quy định khác của Ban Tổ chức).

          - Thời gian thi trắc nghiệm: 09h đến 09h10’

          - Thời gian thi tự luận: 09h10’ đến 09h55’

         

039.990.9389