Thông báo điểm thi Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”

05/08/2020

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” đã hoàn thành việc chấm điểm Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”. Ban Tổ chức thông báo danh sách các thí sinh có điểm thi cao nhất Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” (Có danh sách kèm theo). Các thí sinh đăng nhập website Cuộc thi (timhieuphapluat.vn) và tra cứu điểm tại mục "Vào thi" » "Xem điểm thi". Hiện nay, Ban Tổ chức đang hoàn tất các thủ tục của Cuộc thi theo quy định. Trân trọng./.

039.990.9389