Thể lệ Cuộc thi “Trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật " năm 2019”

28/02/2019

181480
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • NGÔ THỊ NGỌC MAI

  300 - 00:13.376
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • NGUYỄN TRẦN THẢO VY

  300 - 00:13.381
  THPT Chu Văn An
 • HUỲNH THANH THẢO

  300 - 00:13.771
  THPT Chu Văn An

VIDEO NỔI BẬT

039.990.9389