Ninh Bình: Tích cực hưởng ứng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật Học đường” trên địa bàn tỉnh

13/11/2019

Ninh Bình:

Tích cực hưởng ứng tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật Học đường”

trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường), nhằm hưởng ứng kịp thời, có hiệu quả Cuộc thi do Bộ Tư pháp phát động, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên, học viên; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 07/11/2019, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 72/KH-STP hưởng ứng tổ chức Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.