Hướng dẫn đăng kí và vào thi cuộc thi “Pháp luật học đường”" năm 2019

07/11/2019

 

Bước 1: Thí sinh truy cập Cuộc Thi qua website: http://timhieuphapluat.vn

Bước 2: Đăng nhập/ Đăng kí tài khoản:

  • Nếu đã có tài khoản (Từ các mùa thi trước hoặc cuộc thi do Egroup tổ chức - EID) Nhấp chọn nút ĐĂNG NHẬP. Chuyển qua bước 5
  • Nếu chưa có tài khoản Nhấp chọn nút ĐĂNG KÝ.

http://plvn.vnedutech.vn/files/photos/hungggg.png

Bước 3: Bảng đăng ký hiện lên, thí sinh điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống. Tích chọn đồng ý với điều khoản.. Nhấp chọn ĐĂNG KÝ

http://static.hocvalamtheobac.vn/files/photos/huong-dan-dang-ky-thi/3.png

Lưu ý: Tên tài khoản phải viết liền không dấu có thể bao gồm chữ hoặc số.

http://static.hocvalamtheobac.vn/files/photos/huong-dan-dang-ky-thi/4.png

Bước 4: Truy cập vào hòm thư cá nhân vừa sử dụng đăng kí để kích hoạt tài khoản (nên vào xem thêm trong mục spam)

http://static.hocvalamtheobac.vn/files/photos/huong-dan-dang-ky-thi/5.png

http://static.hocvalamtheobac.vn/files/photos/huong-dan-dang-ky-thi/6.png

Bước 5: Sau khi đăng kí thành công. Bạn đăng nhập vào hệ thống và bấm nút vào thi hoặc thi thử để tiến hành cập nhật thông tin cá nhân theo yêu cầu. Nhấp chọn Lưu để hoàn tất quá trình đăng kí.

http://static.hocvalamtheobac.vn/files/photos/huong-dan-dang-ky-thi/7.png

 

Bước 6: Nhấp chọn VÀO THI để tham gia cuộc thi theo thể lệ

http://plvn.vnedutech.vn/files/photos/hjjj.pnge

 

039.990.9389