GỢI Ý CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG TẠI TUẦN 3 VÒNG LOẠI BẢNG B

23/11/2019

GỢI Ý CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG TẠI TUẦN 3 VÒNG LOẠI  BẢNG B CUỘC THI TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC

“PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG”

STT

TÊN VĂN BẢN

 1.  

Hiến pháp năm 2013

 1.  

Luật số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Dân sự

 1.  

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Bộ luật Lao động

 1.  

Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Hình sự

 1.  

Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13

 1.  

Luật số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Tố tụng dân sự

 1.  

Luật số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội: Bộ luật Tố tụng hình sự

 1.  

Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội: Luật Hôn nhân và gia đình

 1.  

Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội: Luật Trẻ em

 1.  

Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

 1.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Luật số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội: Luật Nghĩa vụ quân sự

 1.  

Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội: Luật Giao thông đường bộ

 1.  

Luật số 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội: Luật Bình đẳng giới

 1.  

Luật số 23/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội: Luật Phòng, chống ma túy

 1.  

Luật số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội: Luật Thanh niên

 1.  

Luật số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 1.  

Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội: Luật Giáo dục nghề nghiệp

 1.  

Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

 1.  

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1.  

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 

039.990.9389