Công bố kết quả thi tuần 1 của vòng loại Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"

25/11/2019

Ngày 25/11/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" đã ký Quyết định số 2946/QĐ-BTP về công nhận kết quả và trao giải thưởng tuần 1 của vòng loại Cuộc thi. Theo đó, công nhận và trao giải thưởng cho 20 thí sinh đạt giải tuần 1 của vòng loại Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" (10 thí sinh đạt giải ở bảng A và 10 thí sinh đạt giải ở bảng B) :

1.Quyết định số 2946/QĐ-BTP

 2. PL kèm theo QĐ số 2946 :


 

039.990.9389